Disclaimer

Wij respecteren de privacy van alle bezoekers en gebruikers van onze website. Wij garanderen dat de door u verstrekte persoons- en bedrijfsgegevens vertrouwelijk worden behandeld, conform de Wet bescherming persoonsgegevens.

Door gebruik te maken van onze website en diensten stemt u ermee in dat wij de door u verstrekte gegevens overeenkomstig het bepaalde in dit privacybeleid mogen verwerken.

Uw gegevens worden primair gebruikt om de door u aangevraagde en door ons aangeboden diensten uit te voeren. NUgezocht.nl is een online platform waarop u offertes van administratiekantoren kunt opvragen. Voor de behandeling van uw offerteaanvragen zijn wij, voor zover van toepassing, ten minste de volgende gegevens benodigd:

 • De regio/ locatie van uw onderneming;
 • Uw bedrijfsnaam;
 • De rechtsvorm van uw onderneming;
 • Het aantal werkzame personen binnen uw onderneming;
 • Naam van de contactpersoon;
 • Straatnaam, huisnummer, postcode, vestigingsplaats en land van vestiging van uw onderneming;
 • Uw telefoonnummer;
 • Uw e-mailadres;
 • Het webadres van uw onderneming;
 • Een omschrijving of aanduiding van de uit te besteden administratieve werkzaamheden;
 • De jaaromzet van uw onderneming of een indicatie daarvan;
 • De vorm waarin u de relevante administratieve gegevens kunt aanleveren;
 • Op welke termijn de administratie uitbesteed dient te worden;
 • Het maandelijkse budget voor uitbesteding van de werkzaamheden aan een administratiekantoor;
 • Welk van de voorgestelde criteria voor u het zwaarst wegen bij de keuze van een administratiekantoor.

De hierboven vermelde en eventuele overige door u verstrekte gegevens worden per e-mail verstrekt aan bij Finepro aangesloten derden die u mogelijk van dienst kunnen zijn met de door u opgegeven administratieve werkzaamheden. De gegevens worden nimmer aan andere partijen verstrekt. De derden die uw gegevens van ons ontvangen zullen uw gegevens eveneens vertrouwelijk behandelen, overeenkomstig de wettelijke eisen die daaraan worden gesteld. Zij zijn gerechtigd u op hun bedrijf betrekking hebbende aanbiedingen te doen of nieuwsbrieven te versturen. Indien u deze aanbiedingen of nieuwsbrieven niet langer wenst te ontvangen, kunt u daarvan, op de door hen voorgeschreven wijze, mededeling doen aan de betreffende derde partijen, waarna zij u van het verstrekken van deze aanbiedingen en nieuwsbrieven uitsluiten. Finepro heeft op dergelijke verzoeken, door u gericht aan bij ons aangesloten derden, echter geen enkele invloed.

De op onze website door u ingevoerde gegevens worden opgeslagen door middel van een daartoe beveiligde webomgeving. Uw gegevens worden door ons slechts bewaard voor zolang dit noodzakelijk is; uw gegevens worden door ons verwijderd zodra wij uw gegevens aan bij ons aangesloten derden hebben verstrek.

Gebruikersstatistieken

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek teneinde een beter inzicht te krijgen in het gebruik van onze website door bezoekers. In dat kader maken wij bijvoorbeeld gebruik van Google Analytics om te helpen analyseren hoe gebruikers onze website gebruiken. Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen om logboekgegevens en bezoekersgedrag in anonieme vorm te verzamelen. De gegevens ten aanzien van het gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) worden verzonden naar Google. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om het websitegebruik van bezoekers te evalueren en statistische verslagen op te stellen. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij zullen de informatie afkomstig van Google nooit gebruiken om persoonlijk identificeerbare informatie van de bezoekers te verzamelen. Noch wij, noch Google zullen een IP-adres in verband brengen met de identiteit van u als computergebruiker.

U kunt het gebruik van cookies voorkomen of beperken door de juiste instellingen in uw internetbrowser te selecteren. Indien u het gebruik van cookies beperkt, is het echter mogelijk dat u de functionaliteiten van onze website niet optimaal kunt benutten. De meeste e-commerce systemen zijn zonder het gebruik van cookies niet mogelijk. Zo wordt het opslaan van formuliergegevens mogelijk gemaakt door het gebruik van cookies.

Nieuwsbrieven afkomstig van Finepro, evenals eventuele speciale aanbiedingen en acties ontvangt u uitsluitend met uw uitdrukkelijke toestemming. Indien u niet langer prijs stelt op de ontvangst van de nieuwsbrief, speciale aanbiedingen of acties van Finepro, dan kunt u dat kenbaar maken op de door ons, daarvoor aangewezen wijze.

Indien u nog vragen heeft over de privacy policy van Finepro, dan kunt contact met ons opnemen. Wij helpen u graag indien u vragen heeft over de door u verstrekte gegevens of indien u uw gegevens wilt wijzigen.

Finepro/NUgezocht.nl
Groenestraat 294
6531 JC Nijmegen
Telefoonnummer: (085) 782 11 23

MAAK EEN AFSPRAAK

Bel (085) 782 11 23

NEEM CONTACT OP
VOORDELEN
 • Uitbreiding van uw netwerk
 • Gratis advies van experts
 • Kosteloze tarief check
 • Optimale synergie
© Copyright 2015 - http://nugezocht.nl